Nog meer humor en onzin/2

From BJAODN
Jump to navigation Jump to search
Deze inhoud komt oorspronkelijk van Wikipedia en is gelicensieerd onder GFDL.
Archief
Pagina

Nog meer humor en onzin: 1 2 3
Humor en onzin: 1 2 3

Als u graag meer humor en onzin wilt toevoegen, kan dat op de pagina Humor en onzin/3. GELIEVE de bronnen te vermelden!

Naar
Hoofdpagina - Hulp - English - Norsk

De oorspronkelijke pagina is opgedeeld in drie stukken. Deze pagina is het tweede deel ervan.


Wikipedia Garantiebepaling[edit]

Vanwege de hoge betrouwbaarheid van de inhoud van de artikelen op wikipedia en de feilloze spelling hierin, is er een garantiebepaling van kracht op ieder artikel dat onderdeel is van deze encyclopedie. De gebruiker heeft een vol jaar garantie op ieder artikel dat is toegevoegd door geregistreerde gebruikers en een half jaar op artikelen die door anonieme gebruikers zijn ingevoerd. Een artikel kan desgewenst geruild worden voor een ander artikel, of men kan binnen de garantieperiode het hiervoor betaalde geld volledig terugontvangen.

Grote waterkruik[edit]

Het terecht voor verwijdering voorgedragen artikel over de Japanse honkballer Daisuke Matsuzaka bevat een kostelijk stukje machinevertaling. Bijvoorbeeld,

"Hij was een grote waterkruik (a great pitcher) toen hij in Hoge School Yokohama was."
"Vorig seizoen (2003), hij had 16 wint en verlies 7, en gekregen Vreedzame titel van de ERA van de Liga (the Pacific League ERA title). Hij werd ook gekozen voor Team van het Honkbal van Japan het Nationale, en geworpen tegen Zuid-Korea."

En nu maar afwachten hoe Zuid-Korea reageert als deze vreedzame waterkruik tegen hen geworpen wordt.

Melkkaarsje[edit]

Afbeelding:Melkkaarsje.jpg

Een melkkaarsje is een brandkaarsje dat gemaakt is van melk. Het grote voordeel van het gebruik van niet-brandbaar materiaal bij de productie van kaarsen is dat het product minder brandgevaarlijk is dan traditionele kaarsen. Indien een gewone kaars omvalt, kan dit in veel gevallen makkelijk brand veroorzaken. Bij een omgevallen melkkaarsje daarentegen zal de vlam van de kaars doorgaans snel gedoofd worden door de melk die hierop valt.

De pit van het melkkaarsje groeit door middel van genetische manipulatie op natuurlijke wijze in de melk, het genetisch materiaal dat uit druiven wordt verwijderd of gedeactiveerd om pitloze druiven te fabriceren, wordt om deze reden juist aan het melkkaarsje toegevoegd.

Ondanks de grote voordelen die het melkkaarsje heeft boven het traditionele kaarsje, is de productie en handel hierin nooit op gang gekomen. Veelal wordt beweerd dat de traditionele kaarsenmakerslobby deze ontwikkeling tegengaat middels protectionistische maatregelen en kartelvorming. De algemene verwachting is evengoed dat binnen afzienbare tijd alle kazen van melk gemaakt zullen worden.

Lemma[edit]

De lemmata stortten zich massaal in een eigen subpagina: Wikipedia:Humor en onzin/Lemma

Spookrijder[edit]

Een spookrijder is een geestverschijning die deelneemt aan het wegverkeer en zich daarbij meestal op een gevaarlijke manier niet aan de verkeersregels houdt.

Spookrijders zijn een zeer zeldzaam verschijnsel, aangezien de meeste spoken geen rijbewijs (meer) hebben, en zich daarom doorgaans niet goed aan de verkeersregels houden. De meest voorkomende verkeersovertreding die spoken maken, is een voertuig tegen de voorgeschreven rijrichting in bewegen, bijvoorbeeld door te rijden op het verkeerde wegdeel. Dergelijke spookrijders die daarbij ook nog denken dat alle andere weggebruikers op dat wegdeel in de verkeerde richting bewegen, kunnen door hun koppigheid grote schade veroorzaken. Vaak wordt op de radio omgeroepen dat een spookrijder is gesignaleerd. Automobilisten die op een weg rijden waarop een spookrijder is waargenomen, kunnen het beste het zekere voor het onzekere nemen en er niet bij voorbaat van uitgaan dat spoken niet bestaan, aangezien de voertuigen waar ze in rijden evengoed aardig hard kunnen botsen. Voorts kunnen mensen wel geloven dat een spook niet bestaat, maar als het spook daarin van mening verschilt met deze mensen, is nog altijd veel mogelijk. Om een nog onbekende reden lijken spoken uit Groot-Brittannië relatief vaak op het contintent op het verkeerde wegdeel te rijden en lijken continentale spoken dat statistisch gezien juist vaker in Groot-Brittannië te doen. Mogelijk hangt dit feit samen met verschillen in opvoeding.

Spoken bewegen zich regelmatig op andere manieren voort dan in een auto, zoals op de fiets of, wat het meest gebruikelijk is, zwevend. Maar doordat hierbij minder vaak een ongeluk gebeurt, is dit feit ook veel minder bekend. Veel gevallen waarbij spookrijders betrokken zijn, worden verzwegen, aangezien verzekeringsgeld niet uitbetaald wordt indien schade toegeschreven wordt aan de schuld van spook. Om deze reden is de officiële opgave van ongelukken in deze gevallen vaak anders en wordt bijvoorbeeld onoplettendheid of rijden onder invloed als oorzaak aangegeven.

Zeskoppige draak[edit]

Een zeskoppige draak is een draak die uitzonderlijk koppig is. Waar modale draken al bekend staan als koppige wezens, is deze koppigheid bij zeskoppige draken van zodanige proporties dat van enige samenwerking met deze wezens onmogelijk sprake kan zijn. Een ander opvallend kenmerk van deze draken is dat zij veel vaker last van hoofdpijn hebben dan andere wezens, een verschijnsel dat nog niet door de pseudowetenschappen is verklaard. De eksakte wetenschappen hebben al lang geleden de oplossing gevonden voor dit raadsel. Een 6koppige draak is namenlijk een tegenstrijdigheid. Een beetje draak beseft dit ook en aangezien draken het nooit met elkaar eens zijn (zie de koppigheid als aard van het beestje) zal een zeskoppige draak het nooit eens zijn met al z'n koppen. => Constant met de koppen tegen elkaar => hoofdpijn!

In apocalyptische literatuur wordt wel de zevenkoppige draak vermeld, dit wezen dient niet met de zeskoppige draak verward te worden, aangezien het er niets mee te maken heeft, het behoort niet eens tot de evenkoppigen.

Broodje aap[edit]

thumbnail|400px|Broodje aap, uit het fotoarchief van Spaans Jr.
Een broodje aap is een delicatesse uit de Indonesische keuken. De aap krijgt op zeer jonge leeftijd heel weinig te eten, waardoor hij klein en smal blijft en na bereiding volledig tussen twee boterhammen kan worden genuttigd. De bereiding vindt plaats door zeer langdurig stomen en het gebruik van uitgelezen kruiden en specerijen zoals ketoembar en djinten.

Over het broodje aap doen veel indianenverhalen de ronde. In de volksverhalen is het een eigen leven gaan leiden. Zo zou de aap voor de bereiding eerst onthoofd worden of in bepaalde gevallen zelfs rauw genuttigd worden. De Walt Disneyfilm White Wilderness heeft hieraan veel bijgedragen. Om op de film vast te kunnen leggen dat apen ook op de Noordpool voorkomen, importeerden cameramensen apen uit Tanzania die zij wit schilderden, door sneeuw lieten rollen en bevroren op brood nuttigden. Uit niet vrijgegeven beeldmateriaal blijkt dat medewerkers van de filmploeg de apen echter (op de film buiten beeld) een duw gaven, waardoor zij vanzelfsprekend door de sneeuw rolden.

Kladversie voor een persbericht over het 1.000.000.000.000.000e artikel[edit]

De Nederlandstalige Wikipedia heeft op N augustus 2004 de mijlpaal van het 1000000000000000e artikel bereikt... binair (=32.768, Steinbach)!

Lange tijd leek het erop, dat het nog jaren zou duren voordat de Nederlandstalige Wikipedia het 100000e artikel zou halen. Vele mensen hebben door de jaren heen ijverig nieuwe artikelen aan de vrije encyclopedie toegevoegd, zich hierbij voornamelijk concentrerend op de kwaliteit ervan, niet de kwantiteit. Het 100000e artikel bleef hierdoor nog ver uit zicht. Totdat Rob Hooft, medewerker van Wikipedia Nederland, zich realiseerde dat dit resultaat voornamelijk het gevolg was van eenzijdig denken. Tientallig denken, zoals ons dit al op de lagere school wordt aangeleerd.

"Voor een rechtgeaarde binaropaat is het relatief eenvoudig om een aantal van 100000 artikelen te bereiken," aldus Hooft, "je hoeft enkel een en een bij elkaar op te tellen, en je zit al op de 10 artikelen. Extrapoleer en de 1000.0000.0000.0000 zijn relatief snel bereikt". We zijn inmiddels voorbij EFFF.

transliteratie[edit]

Transliteratie is het overhevelen van een vloeistof per eenheden van een liter. De redenen om deze overheveling juist per liter te doen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Zo wordt melk voornamelijk in literpakken aan de eindgebruiker verkocht. Verder heeft het in veel gevallen geen zin, om kleinere eenheden dan een liter te hanteren, zoals bij het vervoer van ruwe aardolie het geval is.

Omtrent transliteratie bestaat vaak verwarring doordat diverse landen een andere standaard hanteren dan de liter. De zaak wordt bijvoorbeeld gecompliceerd doordat veel mensen gewend zijn eerst een omrekening te maken naar de gallon, die in het Amerikaanse systeem met 3.785 liter en in het Britse systeem met 4.545 liter overeenkomt. Om deze reden is het bij Nederlandse transliteratie verstandig, om niet van een angelsaksisch systeem uit te gaan.

Treinvertragingen[edit]

In de nazomer van 2004 hebben er extreem veel treinvertragingen in Nederland plaatsgevonden. De Nederlandse Spoorwegen wijst het van de hand, als zou dit veroorzaakt zijn door onvoldoende onderhoud aan Spoorwegnet en materieel; welnee, volgens eigen zeggen kwam de oorzaak van buitenaf en dus trof de inmiddels vergaand geprivatiseerde organisatie geen blaam.

De NS laat weten, te zijn geplaagd door een regen van noodremtrekkers, telkens wanneer een Corvus Giganticus zich langs een baanvak bevond. Men mag nog van een geluk bij een ongeluk spreken, dat deze dieren zo tam als een dode cavia zijn, anders zou ook Schiphol meer last hebben gehad van deze vermeend onbedoelde gevolgen van genetische manipulatie. [[Afbeelding:Attack_of_the_crows.jpg|thumb|700px|center|De Corvus Giganticus naast een treinstel Plan V in de omgeving van Moordrecht]]

Wierig telen[edit]

Het volgende spoonerisme trof ik aan, waarschijnlijk per ongeluk opgeschreven, op Spaarndam-Oost: "Het verenigingsleven teelt in 2004 wierig in Spaarndam. Voorbeelden zijn de Sport Vereniging Spaarnwoude, ..." Voor de zekerheid: de correcte uitdrukking is "welig tieren".

Vliegende Hond[edit]

De vliegende hond (Canis superdoggia) of vlieghond is een carnivoor zoogdier met zes poten en een staart dat meestal in gezelschap van de mens op alle continenten voorkomt. Kenmerkend van de hond is, dat deze zich inbeeldt dat hij kan vliegen en ook pogingen doet tot vliegen en fladderen. Het geluid dat het dier voorbrengt houdt ongeveer het midden tussen blaffen en tjilpen. Meestal zijn pogingen tot vliegen onschuldig, maar af en toe blijken deze fataal te zijn indien de vliegende hond ze vanaf grote hoogte onderneemt.

hondenvleugel[edit]

De twee middelste poten van de hond, die opvallen doordat de meeste honden enkel voor- en achterpoten hebben, maar niet deze middelpoten, zijn vaak zodanig vergroeid, dat zij op vleugels lijken. Vandaar dat de poten in de volksmond vaak hondenvleugels worden genoemd.

voedsel[edit]

De meeste soorten leven van met zonnebloempitten verrijkte hondenbrokken. In het wild levende exemplaren moeten vaak grote moeite doen, om hondenbrokken in de natuur te vinden, en dit voedsel met vezelrijk voedsel zoals pitten te combineren. Vanaf grote hoogte neemt de vliegende hond de op de vlucht slaande brokken waar, waarop het deze in een duikvlucht onderschept en korte tijd later zorgvuldig met de pitten vermengt.

natuurlijke vijanden[edit]

De belangrijkste natuurlijke vijand van de vliegende hond is de Grijze katvogel met wie de hond in de lucht vaak ruzie heeft.

Het leuke is dat de vliegende hond wel bestaat. Het is een vleermuis uit de familie Pteropodidae.

het opperwezen[edit]

(door een anonieme gebruiker geschreven als nieuw artikel, hierheen verplaatst op 27 sep 2004 14:11 (CEST))

Ook al zijn de meeste Nederlanders niet meer aangesloten bij een kerkgenootschap en bezoeken ze geen kerk meer, toch hebben de meeste mensen het gevoel dat 'er iets is'. Een Hoger Wezen, de Schepper van het heelal - de evolutie van het leven is een natuurkundig gegeven, maar waar kwam die oerknal dan vandaan? Hoe komen mensen aan dit idee? Andere dieren doen daar niet aan. Het heeft te maken met hoe wij van dieren mensen geworden zijn. Dus dat gaan we hier eerst bezien.

Wij zijn van oorsprong mensapen, dus regenwouddieren (Of is dit al een brug te ver? Zijn mensen niet geschapen? Er zijn maar twee opties. Of de mensen zijn getoverd of ze zijn, net als de rest, uit de vroegste levensvormen geevolueerd. De eerste is voor moderne mensen geen optie meer.) We zijn een variant van de chimpansee-achtigen. Etholoog Frans de Waal zegt dat onze aller-allervroegste voorouders op de hedendaagse bonobo's (ook een variant) geleken moeten hebben omdat hun leefgebied onveranderd gebleven is gedurende de periode dat het leefgebied van onze aller-allervroegste voorouders (ik noem ze hier verder AAV's)totaal veranderd is en dat van de chimpansees vaak aan inkrimpingen onderhevid is geweest. Een soort verandert pas wanneen het leefgebied ervan verandert. Dus we kunnen stellen dat de AAV's van zowel de bobobo's, van de mensen en van de chimpansees er uit zagen als de hedendaagse bonobo's. Acht miljoen jaar geleden waren onze AAV's nog gewone mensapen. Ze leefden in het regenwoud dat toen nog tot aan de Middellandse Zee reikte. Maar het klimaat werd koeler en droger, dus het stierf steeds meer uit en verwerd tot savanne. Voor de op die biotoop afgestemde levensvormen was het dus uitsterven geblazen, of ... aanpassen aan de nieuwe condities. We zijn er nog steeds dus we zijn afkomstig van een populatie AAV's die zich heeft weten aan te passen. En omdat de biotoop rigoreus veranderde, waren die aanpassingen het ook. Savanne is een afwisselend gebied. Bossen (dus iets anders dan regenwouden) langs de oevers van rivieren en meren, naast stukken met ondoordringbaar struikgewas en vooral: uitgestrekte graslanden met hier en daar acacia's. De bossen, waar onze AAV's bleven 'wonen' en hun slaapnesten maakten in de bomen, bevatten niet meer de voorouderlijke vruchtbomen. Ze moesten voor hun eten die open graslanden op. Maar die waren heel gevaarlijk voor trage mensapen; niet vanwege de kuddes graseters die er graasden maar vanwege de roofdieren die daar op jaagden en die natuurlijk graag zo'n trage mensaap mee pikken. Jammer voor ze: mensapen kennen een kunstje dat andere dieren niet hebben: ze gooien met van alles wanneer je ze belaagt. Onze AAV's hebben dit voorouderlijke vermogen moeten 'professionaliseren'. Door zich met stenen te bewapenen. Omdat er overal op de savanne vellen lagen te slingeren, vanwege de sabeltandtijgers, zijn ze die al heel gauw als 'tassen' gaan gebruiken. Maar hoe draagt een mensaap een zware zak stenen mee? Mensapen dragen zware dingen met hun handen en dan waggelen ze op hun voeten. Dus ook dat waggelen werd 'geprofessionaliseerd': ze werden van viervoeters tot tweebeners. Ze kunnen er twee miljoen jaar voor hebben uitgetrokken, maar de vroegste voorouderfossielen zijn vcan zes miljoen jaar geleden en die wijzen al op tweebenigheid. Maar nu vind ik het genoeg voor vandaag. Volgende week ga ik verder.


Het opperwezen: Een uitvinding van enkele leidinggevende exemplaren uit de groep van voorouders van Homo Sapiens. Deze uitvinding had in de 1e plaats tot doel : - Het geven van een verklaring voor verschijnselen waarvoor (nog) geen wetenschappelijke verlaring voor was. Later bleek het ook zeer nuttig voor: - Het goedpraten van eigen en andermans fouten. - Het laten gehoorzamen van de rest van de populatie als ze te oud geworden zijn om te geloven dat ze door Sinterklaas in de zak worden gestopt al ze stout zijn.

Traditionele categoriesatieaandoening[edit]

Een traditionele categorisatieaandoening is een ernstige psychosomatische afwijking die optreedt na het veelvuldig categoriseren op online gratis encyclopedieën. De patiënt die aan deze aandoening lijdt, probeert zodanig obsessievelijk alles wat hij of zij in het dagelijks leven tegenkomt in categorieën onder te verdelen, dat zelfs zeer eenvoudige handelingen niet meer binnen afzienbare tijd kunnen worden uitgevoerd. Een veel voorkomend verschijnsel dat bij deze aandoening optreedt is, dat de patiënt niet meer het huis verlaat, omdat op straat zoveel auto's, fietsen en andere voertuigen die gecategoriseerd kunnen worden tegengekomen worden, dat de plaats van bestemming niet meer binnen redelijke tijd kan worden bereikt. Bij ernstige gevallen van de aandoening worden zelfs alle insecten, straattegels, huisgeveltjes, raamkozijnen, deurklinken, deurbellen op straat gecategoriseerd, en, wat zelfs nog tijdrovender is, ieder afzonderlijk onderdeel van elk product in winkels zoals supermarkten die bezocht worden. Tegen de aandoening zijn nog geen medicijnen ontwikkeld, het enige afdoende middel dat in de praktijk helpt, is een dwangbuis of afzondering op een zeer klein onbewoond eiland, waarbij de patient bij voorkeur onkundig gehouden wordt van welk materiaal de dwangbuis is vervaardigd, respectievelijk wat de naam en geografische lengte- en breedtegraad is van het eiland.

Drochten[edit]

Drochten. Parel van de Veemstreek.


Drochten is een dorp ten oosten van de stad Bicatterveen. Het ligt dicht bij de provinciegrens met Brobant die op een natuurlijke wijze wordt gevormd door de Paulerbeek.

Drochten heeft een station aan de spoorlijn Bicatterveen - Vuighoofen en heeft directe treinverbindingen met Kiersdam en Marnixstad.

De steden Twedehandsbrugleuningerveen en Boerenkoolstronkeradeel zijnlopend door het oers te berijken.

Drochten beschikt over een overdekt zwembad en een tennisbaan.

Meer info: http://www.drochten.nl

Nog voor zijn dood (ambiguïteit)[edit]

Ik zoek er niet speciaal naar, maar soms zie ik wel eens bizarre informatie in Wikipedia. Zoals bijvoorbeeld in Abdel Aziz al-Rantissi:

Nog voor zijn dood noemde hij de Amerikaanse president, George W. Bush, een vijand van God, de islam en de moslims.

Als je dat leest, denk je, waarom heeft hij niet éven gewacht met die uitspraak tot na zijn dood? Maar néé hoor, nog voor zijn dood begon hij al met zijn kritiek. Gebruiker | 12 nov 2004 14:36 (CET)

Misschien dat het hier gaat over de dood van George W. Bush, niet die van Abdel Aziz al-Rantissi.
Ik vind het trouwens wel dapper van hem, dat hij het voor zijn dood nog gezegd heeft, en niet na, want dan kunnen we hem er nog op aan spreken.

Neushaar[edit]

Neushaar of nosehair (in het Engels) is een samengesteld woord dat afkomstig is van haar dat in de neus groeit, dit ter behoefte om stof en andere kleine dingskes tegen te houden dat anders in de hoofdje komt. Over neushaar zijn niet vele dingen bekend. Wel weten we dat het bij oudere mensen van tijd tot tijd bijgeknipt dient te worden. Ik ken een jongsken, <<naam>>, en dienen heeft dus super lang neushaar hé, wette!

Ook is er een klein verhaaltje over neushaar te vertellen, dit gaat als volgt : Lang, lang geleden in een galaxy hier ver vandaan was er een ewokske genaamd gregor, en die ewok werd eens wakker op een dag en merkte dat hij in een grote neushaar was veranderd, dit tot zijn verbazing. Diezelfde dag vloog hij in zijn ruimteschip (aangedreven door kernenergie) naar Yoda (die groene manneke) voor hulp (want hij was in een neushaar veranderd). Deze wist hem te vertellen dat hij zoiets nog nooit gezien had en dat hij niet meteen een remedie ter hande had. Samen gingen de vrienden op pad om te achterhalen waar de eigenlijke oorzaak zat van deze hoogst merkwaardige gedaanteverwisseling. Ze kwamen Kafka tegen. Hij zei: "Hier schrijf ik een boek over, maar dan ietsje anders!". "Kaka," zei gregor, "lijkt op Kafka!"

Verwachte belangrijkste gebeurtenissen van de 21e eeuw (een hoop zijn vrij realistisch)[edit]

(vanaf 21e_eeuw)

 • Voordat de meeste potentiële terroristen permanent 'gemonitord' worden door veiligheidsdiensten slagen ze er een paar keer in om massavernietigingswapens te gebruiken met voor de betreffende steden en gebieden verschrikkelijke gevolgen.
 • Een ruimtesonde vindt op Pluto bewijs dat Walt Disney de hond niet zelf heeft bedacht.
 • Medische Revolutie door de voortschrijdende nanotechnologie en toenemende kennis van de biochemie van het leven waarbij tenslotte alle ziektes genezen kunnen worden met voor sommigen onsterfelijkheid in het verschiet
 • Kunstmatige Intelligentie word toegepast in bijna alles in de dagelijkse omgeving
 • Het internet groeit uit tot een alles omvattend Globaal Brein waar bijna alle intellectuele arbeid van de mensheid plaatsvindt.
 • Virtual reality word de omgeving waar een groot deel van de mensheid vertoeft en werkt. Dit is dan een onderdeel van het Globale Brein.
 • Een verstrooide uitvinder vindt een tijdmachine uit, maar transporteert deze machine abusievelijk zelf eeuwen verder de tijd in. De mensheid moet weer honderden jaren wachten, voordat zij door de tijd kan reizen.
 • De 'oude' homo sapiens wordt overvleugeld door de eerste Posthumans en kunstmatige intelligenties, de kerstman gaat hierop gelijk met pensioen.
 • wereldschokkende nieuwe ontdekkingen in de natuurwetenschappen over de achterliggende realiteit van ons universum
 • Er wordt een inconsistente parallelle wereld ontdekt waarin alles wat in onze wikipedia beschreven staat, inclusief zaken die in onze ogen fout of inconsistent zijn, gewoon waar zijn. De frikimenia in die wereld is een van de productiefste medewerkster aan het project.
 • Alle menselijke culturen en rassen versmelten tenslotte tot een algemene wereldomspannende eenheid; het eindpunt van de globalisatie
 • zonnestelsel geheel verkend door robot-sondes
 • Commerciële ruimtevaart
 • Permanente basis op de Maan
 • Eerste bemande ruimtereizen naar de asteroïdengordel en Mars
 • De roslakrinster wordt uitgevonden. Wat dit precies is, is anno 2005 nog onbekend aangezien het dan nog niet is uitgevonden.
 • Kunstmatige sociale intelligentie wordt een centraal onderzoeksveld aangezien de meeste geavanceerde androiden zich onbeschoft blijken te gedragen.
 • De psychologie krijgt een nieuwe subdiscipline: de Globale Psychologie, deze buigt zich over het probleem van de Globale Dementie in het Globale Brein en aanverwante zaken.
 • Aan het einde van de eeuw is er een einde gekomen aan de wikt-discussie.

Oerijs[edit]

BERN - wetenschappers hebben op de zuidpool zeer oud ijs gevonden. Op meer dan 3 kilometer diepte stuitten zij op ijs dat ouder is dan 900.000 jaar.

De ontdekking heeft een schok teweeggebracht in de gastronomische wereld. Algemeen werd weliswaar betwijfeld dat ijs een Italiaanse uitvinding is, maar werd het wel als zeker geacht dat de uitvinding niet ouder is dan enkele honderden jaren.

"Hoe kan dat ijs zo oud zijn, zelfs ouder dan de mensheid," vraagt wetenschapper T. Verschwi van de universiteit van Bern zich af. "Als mensen dat ijs niet hebben gemaakt, wie dan wel?"

Hoewel het oerijs waarschijnlijk nog goed eetbaar is vanwege de relatief lage temperaturen waarin het zo lang geconserveerd is geweest, is de wetenschappelijke waarde van de vondst te groot om het voor menselijke consumptie geschikt te maken. Naar verwacht zal het ijs worden tentoongesteld in diverse grote musea over de hele wereld.

Water op mars[edit]

[[Afbeelding:Water on mars.jpg|thumb|left|Er is water op mars ]] Dit plaatje is van de Engelstalige wikipedia. Zij noemen zo'n pagina "Best of BJAODN", waarbij de afkorting staat voor: "Bad jokes and other deleted nonsense". Maar bij uitzondering staat het hier op de nederlandstalige "Humor en onzin" pagina.

Vriendelijke deler[edit]

Een vriendelijke deler van twee gehele getallen a en b is een geheel getal dat, een deler is van a of van b maar niet van zowel a als van b. De etymologie van de uitdrukking vriendelijk in deze context is onzeker, aangezien eigenschappen als vriendelijkheid doorgaans niet aan getallen worden toegeschreven.

Anderzijds hoort men weer geluiden als: ' Och, dit kan er makkelijk bij. We hebben ook een volmaakt getal, een complex getal, een irrationaal getal en een grootste gemene deler. '

Een voorbeeld van een vriendelijke deler van de getallen 5 en 9 is het getal 3, dat immers wel deler is van 9, maar niet van 5.

De eerste proefbuisbaby![edit]

(van Louise Brown)

De eerste proefbuisbaby!

ze zat in een buisje en was heeeeeeeeeeeeeeeel klein ze zat in water en in zo een heeeeeeeeeeeeeel klein buisje maar op een dag besloot ze om eruit te kruipen man man man dat was een zeer moeilijke klus voor ons duimelijntje. door wat te wiebelen in haar proefbuisje en het buisje viel om!!!!! aj aj aj op haar grote tocht in het laboratorium kwam ze verscheidene rare dingen tegen kikkers op sterk water, kleine vervormde chinese voetjes en niet te vergeten de lelijke embryo's met hun te groot hoofd!!!! ondertussen al wat gegroeid en verdikt door stof te eten van tafel, wou ze terug keren naar haar proefbuisje om te gaan rusten voor de grote exodus uit het labo. Maar onze dikke proefbuisbaby was zo verdikt dat ze niet meer in haar proefbuis geraakte en is dan maar mee in de pot gekropen met de kikkers op sterk water. Wat ze die avond niet had mogen doen was die kikker zoenen... want je weet wat er met kikkers gebeurt die gezoend worden... maar het gebeurde wel... ze kuste de kikker en BANNNNNNGGGGG BOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMM PAANNNNNGGGGGGG KISSSSSSS... de kikker schoot uit zijnen bak en sprong met ons intussen hele dikke en grote proefbuisbaby het labo uit de wijde wilde warme wereld in!!!!

Beerware[edit]

Onderstaande is weliswaar grappig, maar het bestaat echt serieus! Zie: Beerware

Beerware is een vorm van software waarbij de auteur als tegenprestatie voor gebruik een krat bier wenst te ontvangen.

Omdat er geen financiële vergoeding tegenover staat is het freeware, het auteursrecht berust bij de auteur. Gebruik van beerware komt voornamelijk voor bij via het internet verspreide software. Dit zijn over het algemeen de lichtere applicaties, CGI modules, PHP classes en dergelijke. Het adres waar de auteur de krat bier wenst te ontvangen is veelal vermeld in een van de brondocumenten van de software.

Ununpentium[edit]

... Uup wordt gebruikt als stuwmiddel in vliegende schotels. ...

Intermezzo[edit]

Wat zou een goede naam zijn voor Uup? Alienium: element der buitenaardsen? Of beter misschien nog: ufonium? Robert Lazar, een Amerikaan die beweert dat hij heeft gewerkt voor het supergeheime regeringsproject Area S-4 (dichtbij de geheimzinnige luchtmachtbasis Area 51, ten noorden van Las Vegas). Uup wordt gebruikt als stuwmiddel in vliegende schotels. Lazar zegt dat er eind jaren tachtig negen vliegende schotels in hangars in de heuvels stonden. Hij klapte uit de school en kwam op televisie. Vervolgens werd hij een nationale bekendheid. Samen met het vermeende UFO-ongeluk bij Roswell, New Mexico droeg zijn verhaal bij tot het scenario voor de sf-rampenfilm Independence Day (1996).

Uup is stabiel, zegt Lazar. Het valt dus niet binnen korte tijd uiteen, zoals andere superzware elementen. Zo hebben rutherfordium (Rf), dubnium (Db), hassium (Hs) of meitnerium (Mt) halfwaardetijden (de tijdsduur waarim de helft van het element uiteen valt) van slechts 70 milliseconden tot hooguit 1,1 minuut. Uup komt niet op aarde voor. Je vind het alleen in planetenstelsels rond zeer massieve sterren In de onderzochte UFO-reactor wordt het element 115 met een proton beschoten. Het nestelt zich in de kern van het 115-atoom, dat daardoor een atoomgetal van 116 krijgt (het atoomgetal duidt op het aantal protonen in een atoomkern). Element 116 valt onmiddellijk uit elkaar. Daarbij ontstaan naast minder zware elementen ook kleine hoeveelheden antimaterie. Die antimaterie wordt opgevangen in een magnetische opslagring. Doordat het in een magnetisch veld gevangen blijft botst het niet tegen de wanden en vindt dus geen reactie met gewone materie plaats. Pas later botst het op een plasma van gewone materie. Dan treedt annihilatie op. Materie en antimaterie vernietigen elkaar volkomen. De hitte die als gevolg van de annihilatie vrijkomt wordt in elektrische energie omgezet. Zo ontstaat een honderd procent efficiënte thermo-elektrische generator. Maar nog veel spectaculairder zijn de overige eigenschappen.

Door onderzoek met een nevelkamer kwam men erachter dat Uup niet alleen gebruikt wordt omwille van de energie, maar ook voor het opwekken van antizwaartekracht! De substantie had een driehoekige vorm en bevond zich in het midden van de reactoren.

Draadloos[edit]

Het enige wat draadloos goed werkt is bungeejumpen.

Modelbouwer[edit]

Is dit een klantvriendelijke aannemer of een cosmetisch chirurg.

Poepcultuur[edit]

Een poepcultuur is een cultuur waarin veel mensen poepen. Dat doen zij op straat, in hun huis en zelf op andermans hoofd. Deze cultuur is best zeldzaam. xxx heeft zich in deze cultuur gespecialiseerd. Zij zegt: "Op dit moment is de enige poepcultuur in Middelburg. De ergste drollekop uit deze stad is xxx."

Lachen is goed voor de gezondheid[edit]

Een studie aan de Universiteit van Maryland heeft uitgewezen, dat lachen goed is voor het hart. Bij onderzoek van het hart en bloedvaten nadat proefpersonen lachfilms hadden gezien, bleek bij vergelijking met proefpersonen die zorgwekkende films of soaps zagen, dat het lachen een meetbaar gunstig effect had op het endothelium. "Het beste effect werd bereikt, in die gevallen waarbij proefpersonen zichzelf aan het lachen maakten," vertelt onderzoeker Dr. John Talknonsense. "Patienten met ernstige klachten raden wij daarom aan, zichzelf bijvoorbeeld grappen te vertellen die zij nog niet kennen." Bij patienten die een gebrek aan gevoel voor humor hebben blijft een en ander vooralsnog een hard gelag.

Lysdexie[edit]

Lysdexie is een stijlvorm, waarbij metathesis op zeer grote schaal in teksten wordt toegepast. Dichters, daarnaast ook wel schrijvers van proza, die deze stijlvorm veel hanteren, worden lysdectici genoemd. Lange tijd is gedacht, dat lysdexie een aandoening was die medische behandeling vereist, maar met de opkomst van het orthografisch relativisme is de opvatting dat de spelling van lyxdectici fout is verlaten, en wordt het als een dichterlijke vorm van spelling beschouwd, met een grootschalige creatieve toepassing van metathesis.

Orthografisch relativisme[edit]

Orthografisch relativisme is een stroming die als hoofdkenmerk heeft, dat correctheid van spelling een relatief begrip geacht wordt, dat hoofdzakelijk bepaald wordt door het ideolekt van de moedertaalspreker.

Vaak wijzen orthografisch relativisten op de veranderingen die natuurlijke talen ondergaan, die in bepaalde gevallen zoals het Nederlands tot spellingshervormingen leiden, en in andere zoals het Engels een onnodig complexe officiële spelling opleveren. Verder wordt vaak als argument gebruikt, dat de spelling van een en dezelfde taal zoals het Engels, op school door een Amerikaan heel anders geleerd wordt dan door een Brit.

Een zeer bekend aanhanger van het orthografisch relativisme is Daniel Quayle, die in zijn boek Philosophical reflections on the Potatoe beargumenteert, dat de spelling van een moedertaalspreker nooit fout kan zijn.