Humor en onzin/2

From BJAODN
Jump to navigation Jump to search
Deze inhoud komt oorspronkelijk van Wikipedia en is gelicensieerd onder GFDL.
Archief
Pagina

Nog meer humor en onzin: 1 2 3
Humor en onzin: 1 2 3

Als u graag meer humor en onzin wilt toevoegen, kan dat op de pagina Humor en onzin/3. GELIEVE de bronnen te vermelden!

Naar
Hoofdpagina - Hulp - English - Norsk

Pintfout[edit]

Met de opkomst van het internet zijn vele nieuwe termen zoals chatten, surfen en browsen in het hedendaagse vocabalaire opgenomen. Een term die in slechts beprekte kring wordt gebruikt is pintfout, een samentrekking van de woorden pint en fout. De term pintfout wordt met reglamtig gebruikt in chatruimtes en duidt op spelfouten gemkaat onder of door de invloed van alcoholische dranken. Het woord pint wijst hier uiteraard op de consumptie van bier.

Hisingen[edit]

Hisingen is nu een grote servische provincie in Zweden, meer een provincie waar Servisch wordt gesproken. Het is een deel van Zweden. Servische rijk heeft na de eerste WO Zweedse deel veroverd en eigen Staat gevormd die Hisingen heet. Na de tweede WO heeft Sisingen een gemeendschap met Zweden, Finland, Denemarken en Norwegen geformd. Het gemeendschap heet Scandinavie. 1990 is het land Sisingen een provincie van Zweedse rijk geworden die democratisch wordt bestuurd door de zweedse Koning. In Hisingen spreekt men nog steeds servisch en de officiële valutas zijn Servische Dinar en Euro (op servisch Evro)

Paardevarken[edit]

Paardevarken is een term die gebruikt wordt als aanduiding voor een ander. Je noemt iemand een paardevarken als je hem op een vriendelijke manier wilt beledigen (bij wijze van een grap).

Iemand paardevarkenen is dan ook een term die hieruit onstaan is en refereert aan het toepassen van grappen op een niet gelockte computer van een collega. Paardevarkenen is een typisch voorbeeld van Kantoorhumor.

Historie[edit]

De term paardevarken is ontstaan op de afdeling E-Foundry in het bedrijf PinkRoccade (Tegenwoordig bestaat deze afdeling niet meer en is PinkRoccade overgenomen door Getronics ).

Paardevarkenen[edit]

Als een collega zijn computer niet lockt en je haalt dan een grap uit op deze computer dan is de persoon van wie de PC is gepaardevarkend. Iemand paardevarkenen kan op vele wijzen, en hieronder dan ook enkele voorbeelden hiervan:

  • Het schrijven van het woord paardevarken ergens in een officieel document.
  • Een screenshot maken van het bureaublad en deze dan als achtergrond zetten en de icoontjes weghalen.
  • Het veranderen van de startpagina.
  • Het sturen van een e-mail naar collega's met een uitnodiging voor een etentje, feestje, etc (Populair bij Microsoft afd. DPE)

Leeswaarschuwing nieuwe stijl[edit]

Template:Aut
Geachte gebruiker,

Wij weten niet hoe u bij dit artikel terecht bent gekomen. Dat willen wij ook niet weten; het gaat ons niet aan. Toch maken wij ons ernstige zorgen over de vraag of niet morbide nieuwsgiergheid c.q. verveeld zoeken via google u hier heeft gebracht. In dat geval trekken wij onze handen van u af, daartoe door onmacht gedwongen; maar wij doen dit niet dan nadat wij u een ernstige leeswaarschuwing hebben gegeven.

Wat is namelijk het geval? Het artikel dat thans voor u ligt, is heel verschrikkelijk.

Niet alleen worden in het volgende artikel de verwerpelijke daden van het besproken onderwerp in detail belicht. Dit zou al ernstig genoeg zijn, en zou u, en allen die u dierbaar zijn, op uitermate verkeerde gedachten kunnen brengen. Maar dat is niet alles. Het is nog erger. Ook de levenswandel die in dit artikel den lezer wordt getoond is van een grote, ja zedeloze schimmeligheid.

Na lezing zult u nooit meer dezelfde zijn, en niemand zal u meer herkennen; dit alles door de plotselinge witheid van uw haar, de vaalheid van uw voortijdig door zorg gerimpelde huid, en het fronzen van uw voorhoofd, waarbij u stilletjes onbegrijpelijke spreuken voor zich uit mompelt, met de handen wegwerpende en afwerende gebaren maakt, en de manke, hinkende gang waarmee u zich voortaan van avondlijke schaduw naar nachtelijke duisternis zult voorslepen, lichtschuw en ten diepste vermoeid geworden.

Keer, smeken wij u, keer weerom voordat het te laat is. Lees niet verder! Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedraald.

Maar ach! wellicht is het al te laat. Wellicht bent u al bezweken voor de verleiding, door schone schijn en opmonterende opmaak van deze bladzijden op u uitgeoefend. Dan rest u nog slechts één devies. Neem van het geschrevene kennis, maar volg het niet na. Moge het u ten afschrikwekkend voorbeeld dienen van hoe niet te handelen als verantwoordelijk, de kost verdienend lid van onze maatschappij. Don't try this at home!

De toezichthouders

Silhouette[edit]

Etienne de Silhouette was ooit een Franse minister die zich na zijn ontslag toelegde op het maken van "silhouetten", die hij in zijn tuin plaatste.™

Bronsttijd[edit]

Het volgende stukje tekst werd door een anonieme gebruiker op 26 oktober 2006 geplaatst in het artikel Bronsttijd:

Mensen hebben dan wel geen bronsttijd, mannen kunnen zich toch bronstig voelen. Dit bronstige gevoel lijdt tot verschillende gedragingen. Sommige mannen zijn in stilte bronstig. Bij anderen manifesteert de bronstigheid zich door het uitslaan van foute teksten, zoals: "He schoonheid, zullen we een fles champagne delen?". Bij een heel andere type man leidt het tot sociaal ontwrichtend gedrag. Dit type man staat ook wel bekend als 'slet' en zal er alles aan doen om elke vrouw persoon die hij tegenkomt in zijn bed te krijgen. Allemaal onder de noemer: "bronstig".

Lijden[edit]

Anonieme gebruiker 195.169.149.197 wees ons op het bestaan van de dubbele betekenis van het woord lijden, en plaatste netjes een zie artikel-sjabloon op het lemma:

Dit artikel gaat over het werkwoord lijden. Voor het dorp Lijden, zie Lijden (dorp).

Nano-bil[edit]

De nano-bil is een samenstelling van de woorden 'nano' (van het Griekse νανος voor 'dwerg' ) en 'bil' (straattaal voor kont). Betekenis: ongelooflijk klein achterwerk

Een uitermate goed voorbeeld van iemand met nano-billen is Marit H. (kijk voor foto hiernaast)

Een psychologisch verschijnsel bij iemand met nano-billen is dat zij moeilijk kunnen accepteren de eigenaar te zijn van bovengenoemd type achterwerk. Zij zullen elke kleine indicatie die wijst op eventuele vergroting (zowel naar achter als opzij) van de omtrek aangrijpen, om iedereen in zijn of haar nabije omgeving direct hun eerdere standpunt betreffende het achterwerk te corrigeren. Echter, dit is vaak loos alarm.

Pas op!!: laat desbetreffende persoon in de waan dat het achterwerk inderdaad is gegroeid, anders zullen de gevolgen niet te overzien zijn. De meest verantwoorde manier om hiermee om te gaan, is zo één of enkele keren per week, een positieve opmerking te uiten over dit achterwerk. Dat maakt ze erg gelukkig en tevreden. Dit zal ook een positieve uitwerking hebben op uw gemoedstoestand.

Blair Witch is which?[edit]

De volgende zinssnede staat in een beschrijving van het verhaal van de film The Blair Witch Project:

"Drie studenten van de filmacademie trekken de bossen van Maryland in om de documentaire te maken over de Blair Witch in het plaatsje Burkittesville. De film zit zo in elkaar dat het net een avontuur lijkt dat helemaal zelf gefilmd is, zonder regie."

Daar werd aan toegevoegd:

"Dit is niet waar, de film is gewoon geregisseerd."

waarop onlangs (januari 2007) er een leukerd aan heeft toegevoegd:

"(edit! , het zijn wel beelden die terug gevonden zijn van de jongeren die vermist waren!! )"

Varkenseieren[edit]

Wat zijn varkenseieren?

Jarenlang hebben wetenschappers onderzoek gedaan naar een nieuwe manier voor varkens om zich voort te planten. Dit doordat het minder pijnlijk was voor vrouwelijke varkens (beren genoemd dacht ik? Ben k ni zeker van). Aangezien mannelijke varkens, laten we deze smeerlapkens noemen, nogal ruw kunnen zijn bij het voortplanten, vonden de wetenschappers dat het minder pijnlijk zou zijn moesten de beren eieren leggen en dat de smeerlapkens deze eieren dan zouden bevruchten.

In dit proces met eieren spelen ook schapen een rol. Men zet 1 beer en 1 schaap samen in hetzelfde kot, en men zorgt dat de schaap goed geil is, zodat de schaap bovenop de beer wil kruipen, en van jetje wil geven. De beer doet dan op haar beurt weer in haar broek (denkbeeldige broek), omdat ze zo verrasd is dat de schaap haar wil verkrachten, en zo krijg je beer eieren van vrouwelijke varkens. Het smeerlapken wordt op zijn beurt dan weer alleen in een kot gezet met de eieren, en dat kot is behangen met stukken uit porno magazines. Het smeerlapken krijgt dan zin om zelf ook van jetje te gaan, en bestuift zo de eieren. Deze bestuifde eieren moet de boer dan weer planten, en na 6 weken komen er kleine varken plantjes uit de grond schieten. Na 2 weken goed veel water en zon, zijn het baby varkentjes die aan de plant hangen, en die uiteindelijk, als ze éénmaal rijp zijn, van de plant vallen.

Soms krijg je ook boer/beer plantjes..?

Een losse opmerking: een vrouwelijk varken is een zeug, een mannelijk varken (een smeerlapken) is een beer. Het compliment dat men soms aan mannen maakt door hem "een beer van een vent" te noemen is dus feitelijk alleen maar de melding dat men deze man is als een mannelijk varken.

Aardkip[edit]

Oorsprong: Onzinartikel van anonieme gebruiker 87.67.12.146 (Overleg | Bijdragen | Blokkeer)

Da aardkip is terug in het land! De aardkip is al langer een bedreigde diersoort en kwam al ruim honderd jaar niet meer voort onder de Belgische bodem. De aardkip komt eigenlijk vanuit het verre Oosten, en is destijds door de handelsschepen tot op het Europese continent gebracht. De kippen zijn dan ontsnapt en konden zich goed aanpassen aan ons klimaat en vooral aan onze bodem. Aardkippen zijn iets kleiner dan de normale kippen, hebben geen veren, en zoals hun naam al doet vermoeden leven ze onder de grond. Ze graven zelf geen gangen, neen ze gebruiken de gangen van de mollen. Aardkippen jagen namelijk op mollen. Als ze onderweg een wormpje zien zullen ze evenwel niet aarzelen om dit ook te verorberen. In tegenstelling tot de mol kan de aardkip uitstekend zien in het donker, wat het voor de mol dan natuurlijk zeer moeilijk maakt om te kunnen vluchten. Aardkippen leggen slechts één ei, en net zoals bij de gewone kip is het het vrouwtje dat dit ei uitbroed. Vaak worden hier verlaten holen van andere dieren voor gebruikt (bijvoorbeeld een vossenhol). Het ei van een aardkip is te herkennen aan haar donkere kleur – zeer donker bruin tot zwart – en is aanzienlijk kleiner dan dat van een gewone kip. Omdat de aardkip zelden of nooit bovengronds komt, en zelf geen gangen graaft is het zeer moeilijk om er één te zien, laat staan te vangen of te fotograferen. Waarom de aardkip verdwenen is en nu terug in het land is, is niet geweten. De laatste gedocumenteerde aardkip werd tijdens de eerste wereldoorlog gezien (bij het uitgraven van de loopgraven). In oktober vorig jaar heeft de heer P. Moens een aardkip gevonden in zijn achtertuin. Gelukkig heeft hij er een foto van gemaakt, en heeft hij het dier terug vrij gelaten in één van zijngangen.

John James Rambo[edit]

Citaat van John James Rambo: De oorlog in Vietnam was inmiddels voorbij. Rambo leed aan een postnatale depressie.

Stoven of stoofden?[edit]

Volgens een ano hebben we een nieuwe vervoeging van het werkwoord stuiven: De eerste 4 renners stoofden echter af op de finish

Stomme film[edit]

Deze ano nam het neutraal standpunt wel erg serieus...

Den Boze Boeman[edit]

In het jaar 1302 worden de in nevelen gehulde verhalen van de Den Boze Boemens verduidelijkt in Esseens en Grieks opgetekend geestelijk werk. Hieruit valt op te maken dat de Boze Boemens uit één persoon bestond welke in nauw contact stond met de toen bekende Rozenkruisers van de Johaniters Orde.

Echter is de Boze Boemens een verbastering van 'boe' voor de schrik factor welke iemand heeft bij het aanzien van zulk een aangezicht, en 'mens' van de persoon waarin de 'boe' zich huisvest. De combinatie 'boemens' heeft geleid tot veel hedendaagse speculaties en men is het er nog steeds niet over eens of dat het 'Boeman'of 'Boemens' was. Theofilus Gardius (1305) spreekt in zijn Badense Annalen van 'Den Boemensch werd kwaet en riekte onraed in seijn gelederen', uit deze zinsnede valt op te maken de persoon 'Boemens' een zeer alert en bekwaam man was in het aftasten van zijn omgeving. Dit deed hij echter niet alleen, zijn gezelschap bestond in die tijd alleen uit een Europese Oehoe. Deze uil wordt veelal in de reisverhalen, opgemaakt door Wolfram Hindelaup (1309), opgehemeld en verzaligd omdat men het beest ervan verdacht magische dan wel goddelijke krachten en machten te bezitten.

Men schijnt er over eens te zijn dat de Boze Boemens helemaal niet zo boos was, als wat zijn naam zou insinueren. Hij was een liefdevol, sollitair en vooral krachtig en charismatisch persoon in zijn tijd, hij viel op door zijn actie tegen illegale houtkap op de noordelijke flanken van de Mont Blanc.

Tevens zijn zijn verdiensten voor de pausen van Avignon ook niet gering, hij werd maar liefst 12 maal door Paus Clementinus II als Opper Kamerheer benoemd. Dit is opgetekend in de Cannonieken van Gruselem, van de hand van spaanse Pater Don Bosco. Vertellingen door Don Bosco over hoe de Uil de baldakijn van de Pauselijke Zetel had vernield en hoe de Boeman daardoor in het ongerief viel bij de Paus, zijn nog steeds ethische vertellingen voor kinderen.

De Boze Boeman zetelde in die tijd in de omgeving van Poitiers (Zuid-Frankrijk), we spreken over het jaar 130'. Zijn luxe buitenverblijf met stromend water en courtisanes, zijn voor hem een vluchtweg uit de dagelijkse sleur des levens. Het buitenverblijf wordt in die tijd om de haverklap bestookt door lokale groepen overgebleven Romeinen, onder leiding van Gius Dorius Ceasar. Later in zijn leven, zal de Boeman een innige vriendschap met de Romeinse keizer ontwikkelen. De gehele streek werd destijds geterroriseerd door Islamitische eenheidsstrijders die op kamelen over de Pyreneën reisden. Ze druppelden één voor één over de Pyreneën en vormden een soort alliantie tegen het Christelijk Orthodox geloof van de Pausen te Avignon. In dit deel van de geschiedenis wordt de betekenis van de Boeman geheel duidelijk, het mag duidelijk zijn dat hij met iets hoogs bezig was in die tijd. Iets onbegrijpbaars, iets van zo'n dergelijke krachten bevattend welk ieder den pet te boven ging!

De Islamitische Alliantie onder leiding van Ben Ach-Ach Malash (Benny in de volksmond), vormde een serieuze bedreiging voor het Cristelijk geloof. De logische gevolgtrekking was dat de Pausen en de koningen van Frankrijk, Italië en Duitsland een kruistocht belegden (1311). Echter de Boeman werd niet uitgenodigd voor deze happening en werd terzijde geschoven door Fernandez Doleres, Spaans Generaal geboren in Toledo. De gehele actie om de Alliantie te vernietigen dreigde geheel op een falikante mislukking uit te draaien. Alsnog werd de hulp van de Boze Boeman aangewend en hij werde held van het Westerse Christelijke geloof. Aan hem hebben we te danken dat we heden ten dage Christelijk en niet onderdrukt worden.

Na de slag bij Poitiers waar de Islamieten werden verslagen, zijn er nog weinig verhalen bekend over de Boze Boeman. Speculaties en vage bronnen melden dat hij zich defintief had teruggetrokken in zijn buitenverblijf.

Het mag duidelijk zijn dat het een grote, goddelijke persoonlijkheid was, die zijn gelijke niet en nooit gekend heeft.

Fokke en Sukke[edit]

thumb|right|300px|Fokke en Sukke gebruiken ook Wikipedia... Bekijk eerst deze wijziging [1] en dan het volgende plaatje, ik kan deze vorm van egotripperij/vandalisme voor de verandering wel waarderen. Dit naar aanleiding van de wiki-edit door Mabel Wisse Smit op het artikel over haar. Indien niet meer op wikipedia beschikbaar:zie www.foksuk.nl of [2]

Secondewijzer[edit]

Omschrijving Een bewegend stokje boven op een wijzerplaat dat minuten aamgeeft.

Uitzonderingen Bij zonnewijzers ontbreekt meestal de secondewijzer

Bryan Warnock[edit]

Nieuwe gebruiker maakt deze pagina aan:

Ik realiseer deze draad bijna een oude maand is, maar ik zal dit keer vergen om het rechte verslag te plaatsen. Goed, rechter, veronderstel ik, aangezien zelfs de Web-pagina die ik omhoog in één keer werd gebaseerd op een defect geheugen heb gehad. Ik ben niet zeker als dit werkelijk als perl-Lore of niet kwalificeert. Het is niet zeker in de zelfde categorie zoals "het pumpking" of "transformaties Schwartzian". (Toch kookt mijn grootste eis-aan-bekendheid in de gemeenschap Perl nu neer aan het weten niet al dan niet ik een idiot ben. Hoe droevig dat? is) Maar omwille van de historische nauwkeurigheid heb gedaan - de Papegaai omvat een korte definitie in één van zijn doc., denk ik - hier het resultaat van wat onderzoek dat ik want Nicholas Clark enkele ogenblikken de rug < omvat > de originele bespreking is van de [email protected] lijst, Augustus 2000. De belangrijkste draad was "RFCs: twee voorstellen voor verandering ", die bij http://archive.develooper.com/[email protected]/msg01053.html begint. De eerste stichtingen voor de post van Warnock "van het Dilemma" beginnen waarschijnlijk bij http://archive.develooper.com/[email protected]/msg01080.html. Mijn het posten, in antwoord op het meningsverschil tussen Grant M. en Andy Dougherty over de interpretatie van stilte, wordt gevonden bij http://archive.develooper.com/[email protected]/msg01126.html. (Bericht dat het tegendeel aan populaire rapportering, * I * niet die eigenlijk aan het lijdt was. Die tijd.) De naam zelf, hoffelijkheid van David Mitchell, is van de perl6-internals- lijst in Februari 2001. Dat het posten bij http://archive.develooper.com/[email protected]/msg02558.html kan worden gevonden, waarschijnlijkst als resultaat van mijn post bij http://archive.develooper.com/[email protected]/msg00712.html. Het was David L. Nicol dat het aan Getelegrafeerd tijdschrift voorlegde, dat het in hun kwestie van Oktober 2001 omvatte. (Online bij http://www.wired.com/wired/archive/9.10/mustread.html?pg=7.) </omvat > op Fri, 2003-04-25 bij 14:07, schreef Paul: > heb ik dat in de samenvattingenpartij van tijden, gezien en geen aanwijzing > gehad wat het verwees. Ik slaagde definitief erin om een kleine extra tuit omhoog te krassen, > en keek het op > > Brian Warnock? :) Oh, ja. En het is "Bryan". Ik geef nauwelijks ooit, behalve op wettelijke documenten, maar ironisch is het dat ik niet zelfs worden om van mijn eigen 15 minuten te genieten > > is http://www.fishrush.com/warnocksdilemma.shtml voldoende > verklaring (zoals binnen, niemand nog beantwoord het te zeggen), of is daar > iets anders ik zou moeten kennen? Zoals men zou denken, voor enkele tijdspanne - ik vergeet welke - Getelegrafeerde "ingang alvorens van David L. Nicol's de" werd gepubliceerd, leid ik de diverse perl6- lijsten met het hoogste percentage onbeantwoorde posten, en het meeste aantal van "één-Post is" benieuwd. David was tweede, zelf. Ga cijfer. Cheers, -- Bryan C. Warnock

Afbeelding:Circumcised penis - Flacid and Erect - High Res.jpg[edit]

Vanaf de overlegpagina:

door anoniem geplaatst:

Deze penis is overduidelijk kleiner dan het gemiddelde. Dus niet representatief voor een normale penis. Dit zou hierbij vermeld moeten zijn!

Dit is een encyclopedische erectie. Een grotere erectie zou aanstootgevend zijn

Nieuwe gebruiker, nieuw taalgebruik....[edit]

Voordat deze {nuweg} voorgoed weg is:

Voorloopleven is Fereoese woordt voor Fareoese die fysiek Vrouwlyke form veranderen naar fysiek man form om onopvallendt op te groeien,vanwege bekendtsheids redenen.Na volwassenheid hoordt de Fareoese weer fysieke dur Vrouwlyke Fareoeselyke Form Aan te neemen. Afz.:'SchepperresMotherFareoes'Zwartvanboven,Met Voorloopleven dat 19 telang duurdt. Zie Link naar 'MYN' beslooten Dag Book Sitetje.:

Irritante Bekende Nederlander[edit]

Het VOL feest verhaal van Sommie[edit]

Brompot[edit]

De brompot is een brommend persoon met een lastig karakter, die niet terugdeinst om zijn ergernissen uitgebreid te uiten.

Erg geliefd is deze figuur meestal niet. Zijn naam wordt gedankt aan het werkwoord 'brommen', wat 'reclameren' of 'klagen' betekent.

Waarvan het suffix '-pot' is afgeleid, is niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt deze persoon regelmatig de pot op gewenst.

(Afkomstig van de pagina Brompot.)

Gabber[edit]

Onder het nieuwe kopje: Rangorde & Religie (toegevoegd op 23 februari 2008)
Veel over de misterieuze Gabbers is niet bekend bij de normale mensen, in mijn korte tijd van hersen-beschadigende infiltratie bij de gabbers op SJM heb ik wel enkele dingen te weten gekomen over dese cult. Recentelijk zijn ze geevolueerd naar de elite gabbers met witte petjes en hebben klaarblijkelijk vreden gesloten met de jumperclans. Maar onderling is er nog altijd weinig structuur en bevind men gedrag gelijk en religie aan dat van een Scientologist.

Onderlinge strijd tussen de Gabber- en Jumperclans heeft geleid tot verdunning van hun krachten des mentale oppresie. Veel meer over dit onderwerp is onbekend.

Hoewel hun Religie veel lijkt op Scientology geloven zij niet in een alien genaamd Xenu die neergekomen is op aarde maar in een groot heilig petje dat vanuit de lucht neergekomen is en de Gabbers hun doel heeft gegeven. Zij hebben ook een gebed ter ere van deze gebeurtenis

Wees gegroet, heilig petje, dat naar de hemel reikt.
De hak zei met u, gij zijt de gabber onder de domkoppen. 
En gezegend is de jumper, de vrucht van uw schoot.
Heilig petje, ga niet kapot.
Bid voor ons gabbers, nu en in het uur dat wij slim willen zijn. 
Hakken

Vreemdgaan bij de Eskimo's[edit]

Vreemdgaan bij de Eskimo's is een Russisch broodjeaapverhaal.

In Noordoost-Siberië wonen de Tsjoektsjen, ook wel door de Russen aangeduid als Russische Eskimo's. Ook doen regering en bedrijven wel eens boringen naar olie.

Een medewerker van zo'n bedrijf raakte bevriend met een Tsjoektsjen-collega. Na een tijdje werd hij uitgenodigd om een paar dagen bij hem thuis te overnachten (aangezien afstanden in Rusland groot zijn, is het normaler om meteen bij elkaar te logeren). De eerste avond was erg gezellig. Toen de Rus aanstalten maakte om naar bed te gaan, kwam de vrouw van de Tsjoektsjen naar hem toe, en zei dat hij zoveel seks met haar mocht hebben als hij wilde. De Rus was weliswaar getrouwd, maar het vlees is zwak, en hij had al maanden geen seks gehad. Hij stemde toe, iedere nacht kwam de vrouw met medeweten van haar man bij hem, en iedere nacht hadden ze seks.

Een paar maanden later werd de Rus overgeplaatst naar Moskou. Van lieverlede vergat hij wat er was gebeurd. Op een dag ging echter de bel: daar stond de Tsjoektsjen voor de deur. De vrouw van de Rus was afwezig, maar het koude zweet brak hem uit: ze zou erachter komen dat hij vreemd was gegaan en de Tsjoektsjen zou verwachten dat hij met haar naar bed zou mogen.

De Rus loste het probleem op door zijn vrouw over te halen bij haar ouders te logeren, en een prostituée in te huren.

Dit verhaal wordt als waar verteld in RuslandTemplate:Feit, maar het zit te toevallig in elkaar om waar te zijn. Toch deden en doen sommige volken nog steeds aan dit soort gastvrouwprostitutie.

Artikel stond enige jaren op de wiki tot februari 2008 onder gelijknamige artikel

Shell Island[edit]

Shell Island verlaat de kust van Perzië met onbekende bestemming

Shell Island (door sommigen Shell Eiland, genoemd, ook bekend onder de Duitse naam Shell Elend) is een kunstmatig eiland waarvan de ligging top-secret wordt gehouden door de wereldwijde oil-conspiracy. Omdat de grote hoeveelheden vervuilde uitstoot afgewezen bodemschatten de ligplaats telkens dreigen te verraden reist het de wereldzeeën rond, daarbij voornamelijk gebruik makend van de territoriale wateren van geallieerde landen. Op deze zeldzame archiefafbeelding reist het naar een onbekende zuidoostelijke bestemming, nadat het ten tijde van de val van de sjah een tijdlang voor de kust van Perzië had gelegen, hetgeen de wereldpers zoals gebruikelijk ontgaan was.

Polypolie[edit]

Een polypolie is een monopolie maar met pollepels.

Commandocats[edit]

thumb|Commandocat tijdens een 30-dagenlange training in de jungle van Colombia

Defensie heeft besloten zogenaamde "commandocats" te gaan inzetten in conflictgebieden, zoals Uruzgan.

Defensie heeft laten weten de commandocats voor de menselijke commando's uit te sturen om het gebied te infiltreren en te saboteren middels hun vermogen om altijd op hun poten terecht te komen. Er zijn ook beduidend minder commandocats nodig dan menselijke commando's aangezien alle "C-cats", zoals ze ook wel genoemd worden, beschikken over 9 levens.


thumb|Vastgebonden commandocat moet zien te ontsnappen door middel van camouflage technieken

Defensie stelt een bikkelharde training in voor de commandocats

"Ze moeten aan alle omstandigheden gewend raken" aldus Defensie. De commandocats worden dus ook gevangengenomen, vastgebonden en uitgehongerd: perfecte situaties waaruit de commandocat moet zien te ontsnappen. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld. De Partij vindt namelijk dat de halsbandjes waarmee de "C-cats" worden vastgebonden te strak om de nekjes zitten.

Lade[edit]

thumb|Een voorbeeldexemplaarDe lade is een afzonderlijk compartiment, welke men gebruikt om voorwerpen op te bergen teneinde de excessieve aggregatie van rommel te voorkómen. De lade herkent men aan zijn horizontale schuifmechanisme, waarmee de open bovenkant naar behoefte van de gebruiker uit of in haar bestemde plaats kan worden geschoven. Men treft laden veelal aan in kasten, bureaus, tafels en dergelijke opbergplekken. Wanneer men bij zulk meubilair een knop bespeurt, bestaat er een geruime kans dat er een la achter schuilt.

Samentrekking[edit]

Ook het woord ‘la’ wordt gebruikt voor ‘lade’. Dit is de correcte samentrekking van het woord, zoals dit ook gebeurd is met woorden als ‘mede’ (mee), ‘kade’ (ka), ‘chocolade’ (chocola). Voor het wegvallen van de medeklinker werd vroeger een accent circonflexe geplaatst op de volgende letter (meê, Neêrlands). Volgens de huidige spelling is dit echter niet meer toegestaan en volstaat ‘mee’ en ‘la’ volledig. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat met de onderhavige la niet de muzieknoot bedoeld wordt die volgt op de sol.

Gebruik[edit]

Het doel van de lade is veelvuldig. Doch kan men stellen dat zijn voornaamste functie is om voorwerpen op te bergen. Een andere functie zou kunnen zijn het toewijzen van een vaste verblijfplaats van een bepaald voorwerp. Zo kan men bijvoorbeeld een horloge of een agenda in een vaste lade doen, zodat dit attribuut nooit zoek raakt. Vanwege het ordenen en arrangeren van de voorwerpen in een huishouden, speelt de lade dus een sleutelrol in de netheid van een bepaalde ruimte.

Voorbeelden van objecten die men in een lade kwijt kan, zijn:

  • Boek;
  • Trouwring;
  • Drop;
  • Plattegrond;
  • B-films;
  • Sombrero.

Trivia[edit]

Wanneer een persoon het regelmatig nalaat om laden te gebruiken en bovendien in andere situaties slordig is, noemt men hem of haar ook wel een ‘sloddervos’.

Meer dan genoeg[edit]