Humor en onzin/Meer dan genoeg

From BJAODN
Jump to navigation Jump to search

De uitdrukking meer dan genoeg is voor menig een inspiratie tot discussie. Men vraagt zich over het algemeen af waar deze uitdrukking is ontstaan, maar vooral wat het exact betekent.

Om al die discussies bij deze te beëindigen zetten wij hieronder uiteen hoe de uitdrukking is ontstaan en hoe deze correct uitgelegd en dus toegepast dient te worden.

Het ontstaan van de uitdrukking[edit]

Tot de jaren 20 van de vorige eeuw was er alleen sprake van de uitdrukkingen 'te weinig', 'genoeg' en 'teveel'. Men kon hier prima mee uit de voeten, voornamelijk doordat er destijds sprake was van een zeer sociaal tijdperk.

Alles wat men deed, gebeurde namelijk met de gedachte 'Als ik meer bezit dan ik nodig heb, dan heb ik er teveel van en kan ik er beter een ander mee plezieren, die nu wellicht te weinig heeft, zodat deze wellicht ooit ook wel weer genoeg heeft. Maw: had men meer dan nodig, dan vond men dat hij of zij er teveel van had, en deed men er liever iets nuttigs mee.

Neem nou eens als voorbeeld 'geld'. Daarbij ging men er simpelweg van uit: (1)ofwel men was arm en had te weinig geld; (2)ofwel men had genoeg geld; (3)ofwel men had meer geld dan men eigenlijk nodig had, en dus teveel.

Aan het eind van de jaren 20 valt hier echter een keerpunt in waar te nemen. De 'mind-set' van de rijkere medemens begon te veranderen, en helaas in een negatieve zin. Men begon asocialer te worden, vooral op het gebied van het eerdere voorbeeld 'geld'. Zo begon men het plotseling niet eerlijk meer te vinden dat zij het geld dat ze simpelweg over en dus teveel hadden, weg moesten geven aan de armere medemens. Ze konden echter niet ontkennen dat ze meer geld bezaten dan dat ze nodig hadden, maar toegeven dat ze er teveel van hadden, dat durfden ze nou ook weer niet, want dan waren ze 'verplicht' om dat weg te geven, wat ze om onduidelijke en vooral egoïstische redenen dus niet meer wilden.

Enkel en alleen om die reden is men gaan nadenken over een oplossing om op slinkse wijze toch het geld voor zichzelf te kunnen houden, zonder te hoeven ontkennen dat ze meer geld bezaten dan ze nodig hadden. Dit heeft geleid tot het onstaan van de uitdrukking 'meer dan genoeg'. Door deze uitdrukking te plaatsen tussen 'genoeg' en 'teveel', kon men de bestempeling 'teveel' ineens ontwijken. Wanneer iemand iemand werd 'beschuldigd' van het hebben van teveel geld, dan reageerde de betreffende persoon gewoon door te zeggen 'nee hoor...ik heb meer dan genoeg', en zo kwam hij of zij er toch mee weg.

In de loop der jaren is men zo asociaal geworden dat regering zelfs gedwongen werde om maatregelen te treffen waardoor de rijkere medemens middels inkomens afhankelijke belastingen gedwongen werden om alsnog de armere medemens te helpen.

Aan de oorsprong van de term ligt dus geen taalkundige of logische redenering ten grondslag, nee...ook hier draait het puur om geld. Pogingen om deze uitvlucht in de uitdrukking onderuit te halen werden simpelweg genegeerd. Hoe dat kan? Simpel, het zijn de rijken onder ons die profijt hebben van deze uitdrukking, en helaas blijkt maar al te vaak dat degenen die geld hebben ook de macht in handen hebben. Ieder bewijs dat ook maar de rechtbank werd aangedragen, wat ondersteunde dat de uitdrukking overbodig zou zijn en gewoon synoniem zou staan aan 'teveel', werd uiteindelijk niet gehoord, aangezien de rijken uiteindelijk altijd gelijk kregen (na uiteraard nooit-bewezen omkoperijen van advocaten en rechters).

Neem nu het volgende hardste en meest voor de hand liggende bewijs: Iedereen, ook de rijken onder ons, is het er over eens dat: wanneer men minder geld bezit dan men nodig heeft, dan heeft men te weinig. Middels het toepassen van de universeel geldende logische redeneer- en taalmethodes, kan men dan ook niet anders concluderen dat de omgekeerde redenatie dan ook geldig is, te weten: Wanneer men meer geld bezit dan men nodig heeft, dan heeft men te veel.

Dit aangeleverde bewijs werd door menigeen aangegrepen om de regering te dwingen hier nu eindelijk eens iets aan te gaan doen. Het haalde zelfs alle nieuwsbladen, in binnen- en buitenland. Maar helaas, wat men even vergat was namelijk dat een groot deel van de overheid destijds ook behoorde tot de rijekeren van het land. Al snel werden de nieuwsbladen omgekocht en verdween het nieuws als sneeuw voor de zon en daarmee helaas ook de motivatie onder de strijdlustigen om hier eindelijk eens wat veranderingen in teweeg te brengen.

De discussies[edit]

Laten we even terugkomen op de discussies vandaag de dag plaatsvinden rond dit onderwerp. In dergelijke discussies is eigenlijk altijd sprake van twee kampen. Enerzijds is er het kamp dat handelt ter verdediging van de uitspraak dat de uitdrukking 'meer dan genoeg' gewoonweg overbodig is en in ieder geval gelijk staat aan de uitdrukking 'teveel'. Zij hopen met deze verdediging te bereiken dat de samenleving weer wat socialer wordt. Niet socialer zoals dat nu gebeurt, door opgelegde regels...nee, socialer vanuit het hart. Andersijds zijn er de personen die stug vol blijven houden dat de twee genoemde uitdrukking niet gelijk aan elkaar zijn en daarvoor zelfs de meest slechte argumenten aanhalen als 'nou ja, dat vind ik gewoon'. Echte geldige redenen zullen ze in dergelijke discussies nooit aandragen. Sterker nog, ze zullen dit zelfs nooit kunnen doen, gezien het onomstotelijk, eerder beschreven bewijs. Dergelijk bewijzen worden ook vandaag de dag nog hard genegeerd. Met dit a-socialere gedrag doen zij er alles aan om te voorkomen dat zij hun ballast eventueel, uit sociale overwegingen, af zouden moeten staan aan de minder bedeelden onder ons.

Toch jammer, want ook zij zouden voordeel kunnen halen uit een socialere samenleving. Misschien niet op het gebied van geld, maar wel gebieden van andere zaken, die er ècht toe doen het leven zoals 'in harmonie samenleven' en 'echt gelukkig zijn'.

Toepassing van de uitdrukking[edit]

Nu u de achtergrond van de uitdrukking kent en zelfs het onomstotelijke bewijs heeft kunnen lezen, zult u het met de auteur van dit artikel eens zijn dat we niet anders kunnen concluderen dan dat het enige juiste antwoord in de genoemde discussies is dat 'meer dan genoeg' simpelweg gelijk is aan 'teveel'. Wat mij betreft dient die uitdrukking ook zo snel mogelijk te verdwijnen, in de hoop dat onze samenleving nog te redden valt van deze a-sociale neerwaartse spiraal.