Humor en onzin/Geslacht (taalgrap)

From BJAODN
Jump to navigation Jump to search

Geslacht is een oude taalgrap, die sloeg op de burocratische vraag op formulieren naar het Geslacht (in de zin van m/v). Antwoord: nee.

Een recente vorm van deze grap komt voor onder informatici. Data worden opgeslagen in bits. Men probeert zoveel mogelijk data op te slaan in zo weinig mogelijk bits.

Bij het verwerken van persoonsgegevens moet ook soms het geslacht (man/vrouw) worden opgeslagen. Dit kan op een aantal manieren:

  • Als een String: "man" of "vrouw" (meerdere bytes)
  • Als een Char: "M" of "V" (1 byte, 8 bits)
  • Als een Boolean: 0 of 1, "true" of "false" (1 bit)

De laatste mogelijkheid is het meest efficiƫnt. Deze wordt dan ook het vaakst gebruikt.

De vraag "Geslacht?" moet technisch beantwoord worden met True of False (ja of nee), en zie daar de oorzaak van de taalgrap. De betekenis van het woord geslacht wordt veranderd door het antwoord. Feministen stellen dat door man als uitgangspunt te nemen vrouw dus niet-man betekent. Dit centraal stellen van mannelijkheid is in hun ogen een uiting van seksisme.

In de praktijk wordt bepaald welke waarde de bit moet hebben bij welk geslacht, zodat er zowel bij het opslaan als bij het inlezen een conversie plaatsvindt, waardoor de gebruiker niets merkt van dit vreemde fenomeen.