Humor en onzin/Irritante Bekende Nederlander

From BJAODN
Jump to navigation Jump to search

Irritante Bekende Nederlander (IBN) , degene die woonachtig is in het Koninkrijk der Nederlanden, een zekere bekendheid heeft verworven en door gedrag of verschijning het emotionele evenwicht van omstanders verstoort.

Geschiedenis.[edit]

thumb|right| Gordon De opkomst van de IBN hangt nauw samen met de ontwikkeling van de televisie. Voor het visuele tijdperk waren er ook irritante ingezetenen maar deze hadden geen platform voor hun ergerlijk gedrag. In het verleden werd in een vroeg stadium tegen deze mensensoort opgetreden waardoor veel problemen werden voorkomen. Nadat het stempel dorpsgek was aangebracht volgde over het algemeen verstoting uit de gemeenschap. De naoorlogse liberalisering en tendentieuze tolerantie leidde tot een ongewenste proliferatie. Zo was ook paarvorming niet ongewoon. In de jaren zeventig veroorzaakte het duo Gert & Hermien religieuze rellen, Van Duin & Brandsteder verstoorden in de jaren tachtig het intellectuele evenwicht en in onze tijd is vooral de funeste werking van het duo Gordon & Joling bekend. De Vries meent zelfs een oorzakelijk verband te ontwaren tussen hun optredens en een verhoogde mortaliteit onder bejaarden.

Oorzaken.[edit]

Naar de oorzaken is nog niet veel onderzoek gedaan. Wel heeftVerlinde in 2006 na een grondige analyse van het gedrag van Emile Ratelband & de Tokkies geconcludeerd dat verminderde intellectuele vermogens het irritante gedrag aanzienlijk kunnen verhogen. Bij anderen, zoals een Froger of een de Leeuw bleken narcistische neigingen en een verkeerd zelfbeeld fatale factoren.

Bestrijding.[edit]

thumb|right|Wilders Het tegengaan en bestrijden van IBN blijkt een lastige kwestie. Auto-eliminatie door emigratie ( Paay, Hirsi Ali, Gullit) vindt af en toe plaats maar is meestal tijdelijk. Ervaring leert dat tijdsverloop een gunstige invloed heeft op het verschijnsel en dat het irritante individu soms zelfs volledig uit beeld verdwijnt (Bassie waar ben je?). Een ander hoopgevend aspect is dat de allerergsten zoals Wilders & Verdonk door onderlinge tegenstellingen niet in staat zijn nakomelingen te verwekken. Voorzover voortplanting wel tot de mogelijkheden behoort blijken niet alle componenten even overerfbaar. Hierdoor blijven excessen als verwilderde haargroei, overspannen oprispingen en rollende ogen bij deze categorie Irritante Bekende Nederlanders beperkt tot één generatie.

Bibliografie[edit]

  • R. Froger, Waarom was mijn foto aan mijn muur niet groter.
  • Ruijmgaart-Tokkie, Verkoopt u ook lollies?
  • R. Gullit, de Voetbalmeester en het beloofde land
  • E. Gullit, meester mag ik naar de PC
  • G.Wilders, de Koran en de Kapper.
  • R.Verdonk, de Passie en de Pool.

Externe links[edit]

http://www.revu.nl/2610